Blogs Comunidad Valenciana Ir a Comunidad Valenciana

11-S al País Valencià

Por: | 12 de septiembre de 2013

1378918414000Ahir va haver una gran manifestació independentista a Catalunya. Tota la qüestió sobre l'origen del cabreig català i sobre tot sobre la possibilitat de la independència un tema molt interessant i jurídicament amb moltes coses a dir. Peró, com que ja n'hem parlat, hui preferiria comentar una altra cosa, més concreta però també important: el greu perill de convertir en normals certes reaccions que no són justificables dins una democràcia i el joc normal en un Estat de Dret. No parle de les evidents impresentabilitats de quatre (o els que siguen) imbècils. Perquè no estem parlant, tots ho sabem (benauradament), d'una majoria i menys encara de gent que fa aquestes coses amb suport institucional. Parle d'una cosa molt més greu, que és el que tenim quan un Govern, representant de tots els ciutadans, deixa d'actuar per respectar els seus drets i acaba convertint-se en agent de part, tractant d'utilitzar els mecanimes del poder per als seus objectius, a costa del que siga, fins i tot dels drets polítics i cívics més importants en qualsevol democràcia, com són els d'expressió lliure d'idees polítiques, quan es fa de forma pacífica, per part dels ciutadans. Això és, senzillamt, el que va fer el Govern valencià demanant la prohibició de la manifestació independentista a Vinarós i això és exactament el que va fer el Sots-delegat del Govern central a Castelló quan hi va accedir en una decisió jurídicament impresentable, que cap jurista i cap demòcrata pot justificar. Per això, malgrat que quasi ningú sembla que ho veja així (ni tan sols l'oposició polític al govern valencià sembla massa preocupada per aquesta deriva), a mi l'actuació sí em sembla molt, molt inquietant: el sotdelegat del govern no va cometre una errada en prohibir una manifestació absolutament legal que després li va corregir el jutge corresponent; va fer una barbaritat impròpia en qualsevol democràcia i, a hores d'ara, hauria d'haver estat ja remogut del seu càrrec.

Un delegat del govern no és un senyor que quan exerceix les seues funcions estiga fent política. Per exemple, quan Fabra diu que als valencians ens "toca" sentir-nos espanyols, com ha repetit en diverses ocasions aquests dies, si més no al seu Twitter d'agit-prop blaver, està expressant una opinió política que l'identifica com a governant abanderat d'un nacionalisme caspós i, sobretot, com un polític que pensa que la seua funció és dir-nos als seus "súbdits" què hem de pensar per ser bons valencians i què no. És si més no impresentable, però no deixa de ser política. Si a la gent li agrada i el voten... (cas que un dia d'aquests es puga tindre el privilegi de votar si volem aquest home o no ahí), tanquem la qüestió (al menys, la tanquem en el sentit que no anem a dir que no puga fer-ho, la discusió sobre la qualitat política del plantejament, evidentment, continua vigent). No es pot pretendre en aquesta vida tindre sempre dirigents que t'agraden. Potser, de fet, no és raonable ni tan sols pensar en què siga possible algún dia, per una vegada. És la vida. Les coses són així. La gràcia de la democràcia és que acaben tenint els que agraden (o desagraden menys) a la major parte de la gent. Si als valencians els agrada, en general, que els diguen que els "toca" sentir-se molt espanyols, o del Reial Madrid 2020, o dels que aposten per colocar d'assessors tots els amics i donar càrrercs amb criteris de proximitat, la cosa es resol en el debat polític i en les urnes. Poc més a dir.

Ara bé, a diferència del que li passa a Fabra quan diu tontades (una altra cosa és quan exerceix decissions com cap de l'Administració valenciana, però eixa és una altra història hui), el Sots-delegat del Govern a Castelló és un càrrec públic que quan actua com a tal està traballant per tots, amb uns deures i obligacions: la seua tasca és protegir tots les ciutadans (tant els que Fabra considera bons com els que Fabra considera dolents) i per fer-ho ha de complir estrictament les lleis. Evidentment, es pot enganyar, perquè tots ens enganyem de vegades (ara bé, si l'errada és molt greu, hauria de fer-se alguna cosa... com normalment ens passa a tots si demostrem que som uns incapaços per fer bé la nostra feina). I per descomptat també pot haver situacions on hi haja dubtes jurídics sobre què és el que ha de fer perquè de vegades la gestió i el Dret no són matemàtiques. El problema és que no estem dins algún d'aquests casos. Estem en una situació en què aquest home, seleccionat per desenvolupar aquesta funció segons va explicar el CV repartit a la premsa el dia del seu nomenament perquè era un senyor amb pes al PP valencià i perquè coneixia la realitat castellonenca per ser "mantenedor de las Fallas" d'Almenara, va decidir conscientment actuar seguint els desitjos que havia exposat el Consell de la Generalitat sobre valencians bons i dolents i va decidir prohibir a molts ciutadans exercir un dret constitucional de manera obertament il·legal i inconstitucional, deixant de ser càrrec de tots per convertir l'Estat i els seus instruments en eines per fer política nacional i ideològica del seu partit. A més, ho va fer en una qüestió tan important com és la pròpia consciència política de la gent i les possibilitats d'expressar-les, atcant així la pròpia essència d'un model de funcionament democràtic. La gravetat del fet, malgrat que a Espanya sembla que estem acostumats i no passe res, és difícil d'exagerar.

No sé si cal explicitar les raons jurídiques per les quals la decisió era evidentment incorrecta, com 5 jutges han hagut de deixar ben clar en un procediment d'urgència. Molt breument, però, potser paga la pena recordar l'ABC de com funcionen aquestes coses en un Estat de Dret i segons la Constitució espanyola. Potser si aquest home que està al cap de tots els serveis de l'Estat a la província de Castelló tinguera algún altre mèrit per ser nomenat que l'obediència cega als que manen i ser faller podríem estalviar-nos la descripció. Encara que, de fet, ni tan sols és precís saber de Dret o estar molt alfabetitzat per entendre-ho bé. Amb ser una persona normal amb trellat i un mínim d'esperit democràtic crec que hauria de ser suficient:

- A Espanya el dret de manifestació és un dret fonamental no sotmés a autorització prèvia, segons die l'article 21 de la Constitució (del que en el nostre bloc hem parlat a bastament, per exemple en relació a les concentracions del 15-M i els possibles límits o quan hem patit prohibicions per raons clarament ideològiques o religioses). Només per raons justificades de risc contra les persones o els béns es pot limitar el seu exercici, diu clarament la Constitució espanyola. Segons el Tribunal Constitucional, a més, aquesta limitació, cas que es considere que puga invocar-se, ha de ser sempre excepcional perquè s'ha d'interpretar el dret fonamental de manera expansiva de manera que siga respectat i emparat de la manera més àmplia possible i, en cas d'haver problemes certs, no s'ha de prohibir la reunió llevat que siga imprescindible, sinó que s'hauran d'oferir totes les alternatives possibles. A més, els talls de trànsit no es consideren mai com a raons justificades per prohibir una manifestació (només si no es preservara la possibilitat d'accés dels serveis d'emergències s'entén que això justifica la presa de mesures correctives) perquè no estem en eixe cas davant una afecció a persones o béns de la suficient entitat com per justificar una restricció d'un dret fonamental tan importat (per veure un resum de com funciona el dret de manifestació, ací; per un resum més oficial, ací; per veure un resum de la juriprudència del TC sobre afecció al trànsit i necessitat d'oferir alternatives menys lesives, ací).

- La justificació del Govern, prohibint la manifestació a Castelló a partir d'un suposat informe de la Guàrdia Civil que parlava de problemes de trànsit i de risc d'atropellaments és, senzillament, obscena i impròpia d'una democràcia. En primer lloc perquè fàcticament resulta indignant que es pretenga passar per bona (si talles el transit, no hi ha cap risc, com és evident... i com ha demostrat una cadena de més de 400 km sense cap incident; a més que resulta evident que no hi ha cap problema tampoc de mobilitat tallar al trànsit mig kilòmetre d'una carretera... que està totalment tallada durant 400 km cap al nord). En segon lloc perquè, fins i tot si algú deixa a banda la racionalitat i accepta aquests destrellatats arguments fàctics, el següent pas, contrastar-los amb la jurisrprudència del TC, obligaria a prendre la decisió d'autoritzar,fins i tot si els suposats problemes argumentats foren reals, com qualsevol estudiant que haja aconseguit comprendre una matèria que s'estudia en els primers dos anys de carrera pot explicar (o qualsevol persona que haja llegit el paràgraf anterior i els enllaços corresponents).

- Afortunadament, els jutges (5 jutges, de fet, per unanimitat, ponent M. Ferrando Marzal, i a més C. Altarriba Cano, E. Narbón Lainez, D. Iruela Jiménez i E. Blanes Rodríguez, anem a posar els noms per retre homenatge als que han demostrat sentit d'Estat i professionalitat en tota aquesta qüestió), han posat les coses al seu lloc i han llevat la prohibició. La sentència no té però massa interés perquè repeteix coses que jurídicament són òbvies, a partir del seu Fonament de Dret Huité, on simplement va resumint la jurisprdència constitucional de la què ja hem parlat i resaltant molt la importància del dret constitucional de reunió i manifestació, i recordant les exgències de mesura i proporcionalitat que el dret espanyol i europeu obliga a tindre en compte per limitar-lo o prohibir-lo. Per això, simplement, al Fonament De Dret Nové, recorda que resulta evident que de l'aplicació de l'esmentada doctrina es dedueix que la mera sspita o simple possibilitat de perturbació d'altres béns no és suficient per prohibir i al Fonament Desé diuen el que és evident: que l'informe de la Guardia Civil i de l'Ajuntament de Vinaròs que són la suposada base de la decisió no se sostenen. Vaja, que la sentència és molt correcta però, justament per ser el tema evident, poc interessant. B i a, BA. 1 +1=2. Un poc rotllo jurídicament parlant... És el que passa amb sentències sobre coses evidents!!! (i tampoc no s'endinsa en considerar si es pot deduir testimoni de tot el què ha fet el Sotsdelegat del Govern per les limitacions als drets fonamentals il·legalment acordades o l'evidència de prendre una decisió antijurídica, i molt evident antijurídica, ¿a consciència de fer-ho? curiosament, la gran defensa que tenen personatges com aquest és que sí resulta perfectament possible que siga també una qüestió d'incompetència tan absoluta que faria complicat provar la mala fe).

En tot cas, resolt el tema pels jutges (el sistema funciona!) i liquidat el problema, ¿per què tanta explicació i tanta preocupació? em podria retraure algú. ¿És que la cosa té tanta importància). Doncs sí, al meu parer, en el fons, la qüestió és molt més greu del que no puga semblar d'inici. Perquè està conectada amb una qüestió més de fons i important, de la que parlàvem fa uns dies a aquest bloc: del funcionament del mal, de com el totalitarisme s'encomana, de quins són els riscos d'eixe "mal banal" contra el que ens posava en guàrdia Hannah Arendt. Una sèrie de riscos que, tots ells, en aquest assumpte veiem en acció.

Veiem, per exemple, uns agents de la Guàrdia Civil que en compte de fer la seua feina, que és defensar els ciutadans i calibrar amb professionalitat els perills reals de determinades situacions, consideren que el que han de fer, pel que sembla, és fer cas a l'amo. Sempre. Demane el que demane. És, la veritat, veritablement notable, per llogar-hi cadires, que ni tan sols un agent ni, sobretot, càrrec de la Guàrdia Civil de Castelló s'haja queixat internament (com sembla que ha sigut el cas) o s'haja negat a signar eixe informe.

Veiem també uns serveis jurídics de la Sots-delegació del Govern a Castelló que, sent com són els que hi són tots funcionaris i estant protegits per una banda i obligats a donar la seua opinió professional, de nou sembla que han abdicat de la seua funció de treballar per als ciutadans i en canvi han preferit treballar per l'amo, malgrat el fet que els encarregara fer una barbaritat evident. Potser algú es va queixar internament i no ho sabem. Però, una vegada més, la sensació i les informacions van en sentit contarri. De nou, doncs, és molt "malrotller" que no hi haja queixes ni resistències ni res.

Veiem, a més, una Fiscalia que, en el procés judical malgrat ser teòricament independet i haver de defensar l'interés general i dels ciutadans i els drets fonamentals, també apareix al costat de l'amo polític. Ni professionalitat ni gaites. Ni tan sols el prestigi professional personal del pobre home o dona al que tocara defensar-ho tot i fer el paperot (als advocats de l'administració, en canvi, no se'ls pot dir res, perquè ells defenen la posició de l'Administració, és la seua feina, per complicat i impresentable que siga). Però els fiscals, no ens diuen sempre que tenen autonomia per defensar la legalitat i tot això?. Doncs sembla que no, al menys quan es tracta de "bons i dolents". Tots ferms, en estat de revista.

I veiem, sobretot, és clar un Govern valencià que primer demanà la prohibició, després va dir que estava encantat amb ella i que va acabar farfollint tot tipus de simpleries sobre el que "toca" que siga un "bon valencià". Amb el seu president al cap i amb el pollastre que tenen a Castelló per fer de "mantenedor fallero" de tot el show, que és probablement la seua condició natural. Tot és molt depriment. Però sobretot és molt preocupant que, increïblement, Guàrdia civil, serveis jurídics, fiscals... és a dir, tots els agents públics, funcionaris, que han de treballar pels ciutadans i pel Dret, no pel Govern, siguen tan fàcilment plegables a la voluntat dels que manen... fins i tot en els casos on més clarament estan fent l'animal i fins i tot en els àmbits més sensibles i importants en una democràcia.

Per això tot plegat la referència a Hannah Arendt no és, malauradament, fora de context. Per mi, aquest 11-S al País Valencià ha demostrat, de manera molt clara, com de greu és la malatia social, institucional i cívica que patim. Serà que sóc un exagerat.

Hay 2 Comentarios

Que pena de diario global en español, aquí ya escribe cualquiera y en cualquier idioma, más ingles y menos regionalismos, mas américa latina y menos periferia, sean lo que pregonan, un diario global con lectores globales dejen este tipo de periodismo para panfletos amb suport de la generalitat (vilaweb,ara) y demás progres trasnochados.

Andrés: gràcies per posar certes coses al seu lloc. És segur que, si la premsa ho fes cada dia, i per referir-se, no només a l'actuació vergonyosa -que no és d'ara, sinó des que van desembarcar al PV- dels nostres representants polítics, o dels d'altres comunitats, sinó els de la nació i en tot assumpte que concerneix a l'espoli dels drets fonamentals de la ciutadania, com és el cas del presumpte finançament il.legal del PP, la delicada, inadmissible, situació del president de Govern, l'anàlisi -i la crítica- de com els mercats d'un capitalisme brutal, es podria dir que fins i tot criminal, van convertir les 'democràcies' europees, especialment les mediterrànies, en democràcies postparlamentarias, en tant que manen rostres anònims i els seus representants polítics actuen conforme al que aquells ordenen, etc., és a dir, si hi hagués premsa, no tindríem els ciutadans aquesta trista sensació d'opressió i de submissió, gairebé els propis d'una dictadura, hi hauria una ciutadania una mica més informada, i pel mateix, més madura, els jutges haurien d'actuar amb menys indolència -per usar un eufemisme- en especial amb el PP ... és a dir, tornaríem als temps -a molts països actuals- 'amb premsa', premsa com a quart poder, tal que s'entenia, en lloc d' aquestes empreses sotmeses als interessos dels que paguen la publicitat que insereixen en les seves pàgines, la institucional, per començar. Sento l'extensió, em disculpo per la 'ortografia' d'una llengua apresa massa tard -sóc gallega- i deixo a la capacitat imaginativa de tots la resta de bondats que es derivarien del fet de comptar amb ella, amb la premsa. Insisteixo en les gràcies.

Los comentarios de esta entrada están cerrados.

No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

Eskup

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal